TIGERNU có trách nhiệm với người lao động và người tiêu dùng, linh hoạt giải quyết các vấn đề công việc trong quá trình chống lại virus Corona.

TIGERNU có trách nhiệm với người lao động và người tiêu dùng, linh hoạt giải quyết các vấn đề công việc trong quá trình chống lại virus Corona.

Để giải quyết vấn đề công việc trước khi chúng tôi bắt đầu làm việc tại văn phòng, TIGERNU quyết định thông báo hướng dẫn mới nhất về Virus từ chính quyền địa phương, vì có rất nhiều nhân viên đến từ các tỉnh khác nhau, thậm chí một số họ ở gần khu vực nghiêm ngặt nhất.

Các nhân viên bán hàng và kho hàng bắt đầu làm việc trước, hầu hết các công việc bán hàng đều làm việc trực tuyến, vận hành các cửa hàng và thông báo cho khách hàng thường xuyên về tình hình vi rút mới nhất ở Trung Quốc, chúng tôi quan tâm lẫn nhau và thảo luận cách đối phó với vấn đề mà chúng tôi có thể mắc phải virus. Kho sẽ gửi đơn hàng gấp nhất cho khách trước và chuẩn bị hàng cho những đơn hàng gần với số lượng lớn, ngay khi logistic hoạt động bình thường là có thể xuất xưởng ngay.

Chỉ cần nâng cao ý thức phòng tránh và động viên nhau thì chúng ta tin chắc chắn sẽ đánh bại được vi rút.

News 1 News .2


Thời gian đăng: 19/03-2020